Aktaş Tercüme
   

1980
   ENGLISH GERMAN FRENCH RUSSIAN CHINESE GREEK ITALIAN KOREAN JAPANESE SPANISH
Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Tercüme Fiyatları İnsan Kaynakları İletişim ReferanslarISO 9001 Kalite Belgemiz


 

AktasTercume.com.tr >  Hizmetlerimiz > Sözlü Tercüme ÇeviriSözlü Tercüme, Sözlü Çeviri Hizmeti

 

İngilizce sözlü tercüme, Amanca sözlü tercüme, Rusça sözlü tercüme, Fransızca sözlü tercüme, Arapça sözlü tercüme ve Çince sözlü tercüme başta olmak üzere, her konuda ve tüm resmi dillerde 1980 yılından beri  sözlü tercüme hizmeti vermekteyiz,

Toplantı, seminer, konferans, iş görüşmesi, yabancı konuk ağırlama v.b.

konularda deneyimli ve profesyonel tercüman ekibimiz ile verdiğimiz tercüme hizmetimizdir.
Şirketimiz ISO 9001 kalite belgedir. 

Hizmet verdiğimiz Sözlü Tercüme Çeşitleri

Simültane(Eş zamanlı) Tercüme
Simültane tercümede, tercüman içinde mikrofon ve kulaklık olan dış ortamdan ses yalıtımı yapılmış özel bir tercüme kabininde yer alır. Konuşmacının söylediklerini kulaklığı aracılığıyla duyar ve aynı anda hedef dile tercüme eder; tercümesi mikrofon aracılığıyla dinleyicilere iletilir. Altı saatlik ortalama bir çalışma gününde, simültane tercüman 65 yazılı sayfaya eşdeğer malzemeyi çevirir. Bir konferans yada toplantıda simültane tercüme yapacak tercüman periyotlar halinde 1 günde maksimum 6 saat görev yapar. Simültane çeviri, daha çok büyük ve özellikle çok dilli toplantılarda tercih edilir. Tercümanlar 1,5 saati aşan toplantılarda hiçbir şekilde tek başlarına çalışamazlar,1,5 saati aşan toplantılar için ikinci tercüman görevlendirilir.
İki kişilik bir tercüman ekibinin çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda tercümanlar 3'er kişilik ekipler halinde görev alır. Tercümanların öğle yemeği arası en az bir saattir.

Konsekütif (ardıl) Tercüme
Tercümanlar, katılımcılarla beraber toplantı masasında oturur ve herhangi bir teknik ekipman kullanmaz. Konuşmacı, konuşmanın içeriğine göre birkaç cümle veya dakika boyunca konuşurken tercüman not alır. Konuşmacı daha sonra durur ve tercüman konuşmacının söylediklerini hedeflenen dile tercüme ederek tekrar eder.

Ticari Sözlü Tercümanlık
Ticari toplantılar, Şantiye kontrolleri, İş anlaşmaları, İş yemekleri, Geziler, Resmi açılışlar, Kokteyl, Basın toplantıları v.b. alanlarda yapılan sözlü tercüme hizmetidir. Yeminli, Yasal Sözlü TercümanlıkResmi, Özel kurum ve kişilere yönelik, hukuki, ticari v.b. dallarda, konularında uzman tercümanlarımız tarafından verilir. Noter, Mahkeme, Tapu vb. resmi makamlar huzurunda yapılan ve noter yeminli tercümanlarımız tarafından verdirdiğimiz yasal, sözlü tercümanlık hizmetimizdir.

Yabancı Konuk Karşılama ve Refakat
İş görüşmesi yapmak üzere Türkiye’ye davet ettiğiniz yabancı konuklarınızın karşılanması, otele yerleştirilmesi, İş yemekleri, açılış, kokteyl, iş gezileri, turistik geziler ve ziyaretin bitiminde geri dönüşün yapılacağı uğurlama noktalarına kadar konusunda uzman profesyonel ekibimizle verdiğimiz tercüme hizmetimizdir.
 

Sözlü Tercüme çeviri hizmeti verdiğimiz diller

 

R Almanca sözlü tercüme

R Arapça sözlü tercüme

R Arnavutça sözlü tercüme

R Azerice sözlü tercüme

R Bulgarca sözlü tercüme

R Boşnakça sözlü tercüme

R Çekçe sözlü tercüme

R Çince sözlü tercüme 

£ Endonezce sözlü tercüme

£ Ermenice sözlü tercüme

£ Eski Yazı sözlü tercüme

R Farsça sözlü tercüme

R Fince sözlü tercüme

R Fransızca sözlü tercüme

R Danca sözlü tercüme

R Hollandaca sözlü tercüme

R Hırvatça sözlü tercüme

R Flamanca sözlü tercüme

R Gürcüce sözlü tercüme

£ Hintçe sözlü tercüme

£ Habeş'çe sözlü tercüme

£ İbranice sözlü tercüme

R İngilizce sözlü tercüme

R İspanyolca sözlü tercüme

R İsveççe sözlü tercüme 

R İtalyanca sözlü tercüme

R Japonca sözlü tercüme

R Kazakça sözlü tercüme

R Korece sözlü tercüme

R Kırgızca sözlü tercüme

R Kürtçe sözlü tercüme

R Latince sözlü tercüme

£ Lehçe sözlü tercüme

R Macarca sözlü tercüme 

R Makedonca sözlü tercüme

R Moldovaca sözlü tercüme

R Norveççe sözlü tercüme

R Osmanlıca sözlü tercüme

R Özbekçe sözlü tercüme

R Portekizce sözlü tercüme 

£ Polenezce sözlü tercüme

£ Pomakça sözlü tercüme

R Romence sözlü tercüme 

£ Rumca sözlü tercüme

R Rusça

R Sırpça sözlü tercüme

R Slovakça sözlü tercüme

R Slovence sözlü tercüme

R Tatarca sözlü tercüme

£ Tayca  sözlü tercüme

R Ukraynaca sözlü tercüme

£ Urduca sözlü tercüme

R Türkmence sözlü tercüme 

R Yunanca sözlü tercüme

 

Birleşik Konferans Tercümanları Derneği (BKTD)
KonferansTercümanlarının (SimültaneTercüme yapan tercümanların)  Genel Çalışma Koşulları ve Sorumlulukları:

1. Konferans tercümanları ancak yeterli bilgi donanımına sahip oldukları konularda görev kabul eder.

2. Konferans tercümanları meslekî gizlilik ilkesine tabidir, tercüman kimliği ile sahip olduğu bilgi, belge vs.yi işverenin rızası olmadan üçüncü şahıslara aktarmaz. Meslek sırrı işverenle yapılan sözleşmenin süresiyle kısıtlı olmayıp, sözleşmenin hitamı ve feshinden sonra da tercümanı bağlar.

3. BKTD üyeleri, Dernek üyesi ya da aday üye olmayan, ya da BKTD'nin Çalışma Koşullarına riayet ettiği ve meslekî yeterliliğe sahip olduğu BKTD tarafından saptanmamış kişilerle birlikte kabine girmezler.

4. Konferans tercümanı her şartta duyduğunu tercüme eder. Kasıtlı olarak yanlı ya da eksik/fazla tercümeye zorlanması halinde, kendisi için hiçbir müeyyide doğurmaksızın, çalışmayı reddeder.

5. Konferans tercümanları 1,5 saati aşan toplantılarda hiçbir şekilde tek başlarına çalışamazlar ve çalışmaya zorlanamazlar. İki kişilik bir tercüman ekibinin çalışma süresi 2 x 3 saati aşamaz. Toplam çalışma süresi 6 saati aşan toplantılarda tercümanlar 3'er kişilik ekipler halinde görev alır. Tercümanların öğle yemeği arası en az bir saattir.

6. Konferans tercümanlarının görevi sözlü çeviri yapmaktır. Tercümanlar hiçbir şekilde yazılı tercüme yapmaya zorlanamazlar.

7. Aynı iş için aynı işveren tarafından angaje edilen tercümanlar aynı ücreti alırlar.

8. İşverenin yayın kuruluşu olduğu haller dışında, toplantı sırasında yapılan tercüme, konferans tercümanının izni olmadan, televizyon veya radyodan yayınlanamaz. Yayınlanmak amacıyla yapılacak her türlü ses kaydı tercümanın rızasına ve telif ücretine tabidir. Bu ücret tercümanın günlük ücretinin %50'sinin altında olamaz.

9. Konferans sahibi, tebliğ metinleri, program, vs. gibi her türlü belgeyi, konferans tercümanlarına, gerekli teknik ve terminolojik hazırlıklarını yapabilmelerine imkan verecek makul bir sürede iletir. Ayrıca, teknik ve siyasi yönden hassas konularda veya konferans sahibi gerekli gördüğünde, tercümanlara önceden brifing verilebilir.

10. Konferans tercümanı metni kendisine önceden verilmeyen veya seyrettirilmeyen video veya filmleri çevirmeye zorlanamaz. Her halükarda bu tür görsel malzemenin çevirisinin yapılabilmesi için sesin kabine direkt olarak verilmesi gerekmektedir.

11. Simültane tercüme esnasında kullanılacak kabin ve teknik donanım ISO 2603 ve 4043 standartlarına uygun olmalı; kabin, konuşmacının, kürsünün, perdeye yansıtılan görsel malzemenin tercüman tarafından rahatlıkla görülebileceği uzaklıkta ve konumda kurulmalıdır. Tercümanlar kabinlerin ve donanımın konum ya da koşullarının uygun olmadığı hallerde gerekli düzenleme (kabinlere TV monitörü yerleştirilmesi de dahil olmak üzere) yapılmadığı takdirde çalışmaya zorlanamazlar.

12. Konferans tercümanının ikamet ettiği şehrin dışına ulaşımı, yemek ve konaklama giderleri işveren tarafından karşılanır. Ulaşım havayoluyla, bu mümkün olmadığında ise mevcut en direkt vasıtayla yapılır. Konaklama, konferansın düzenlendiği otelde veya bunun mümkün olmadığı hallerde asgarî 4 yıldızlı otelde ve tek kişilik odada olmalıdır.

13. Konferans tercümanı, yurtdışı işlerde ya da yurtiçinde ulaşımın 4 saati aştığı hallerde, beher yol günü için; ikamet ettiği şehrin dışındaki çalışmalarda arada çalışılmayan beher gün için en az yarım gün ücret alır. Tercümanın toplantının başladığı günden bir önceki gün mesai saatleri dahilinde (09:00-18:00) seyahat etmesi talep edildiğinde veya ulaşım şartları bunu gerektirdiğinde, aynı şekilde en az yarım günlük ücret tahakkuk ettirilir.

14. Konferans tercümanlarıyla sözleşme yapan tüm aracı kuruluşlar, tercüme hizmetinin daha nitelikli düzeyde yapılabilmesi için, tercümanları toplantıyı düzenleyen kişi veya kuruluşlarla temasa geçirmekle yükümlüdür.

15. Mücbir sebepler dışında, toplantı sahibinin sözleşmeyi, iş gününden 1 gün önce tek taraflı olarak feshetmesi halinde tercüme bedelinin tamamı, 2 ila 7 gün önce feshetmesi halinde ise %50'si tahakkuk ettirilir

 
Web Site içi arama
KURUMSAL REFERANSLAR
Üye girişi ::
HABERLER & DUYURULAR
SPONSOR BAĞLANTILAR

Google 'un Ücretsiz Resim Düzenleme Programı Türkçe Picasa'yı İndirmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayın.

Bedava Picasa'yı Yükleyin
Yeni! Şimdi Picasa Web Albümlerinde ve Türkçe.

Artık Türkçe


Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Tercüme Fiyatları İnsan Kaynakları İletişim Referanslar

 Copyright © 2004 Aktaş Tercüme Tüm hakları saklıdır.

Bu sitede BuyCOMM altyapısı kullanılmıştır.